Pracownia praktyki zawodowej
(PPZ)

Pracownia praktyki zawodowej -sieci komputerowe.